Poradnik beneficjenta

Ewaluacja Zewnętrzna Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania"

Legislacja krajowa

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych

Plan komunikacji

Listy wybranych zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego

Procedury wyboru

Opisy stanowisk

Plan szkoleń

Procedury i formularze dotyczące grantów

Harmonogram 2016-2022

LSR na lata 2016-2022 

Konsultacje społeczne

Metody partycypacji

Plan włączenia społeczności 

Umowa ramowa 2016-2022