IV 2009 Małe Projekty

03.12.2009 Posiedzenie oceniające

21.12.2009 Posiedzenie zatwierdzające

IV 2009 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

19.01.2010 Posiedzenie oceniające

01.02.2010 Posiedzenie zatwierdzające

I 2010 Odnowa i rozwój wsi

17.05.2010 Posiedzenie oceniające

24.05.2010 Posiedzenie zatwierdzające

II 2010 Różnicowanie w kierunku działaności nierolniczej

17.06.2010 Posiedzenie oceniające

28.06.2010 Posiedzenie zatwierdzające

III 2010 Małe Projekty

20.10.2010 Posiedzenie oceniające

29.10.2010 Posiedzenie zatwierdzające

IV 2010 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiortsw

14.12.2010 Posiedzenie oceniające

22.12.2010 Posiedzenie zatwierdzające

I 2011 Odnowa i rozwój wsi

12.05.2011 Posiedzenie oceniające

23.05.2011 Posiedzenie zatwierdzające

I 2011 Różnicowanie w kierunku działaności nierolniczej

02.06.2011 Posiedzenie oceniające

13.06.2011 Posiedzenie zatwierdzające

II 2011 Małe Projekty

07.11.2011 Posiedzenie oceniające

16.11.2011 Posiedzenie zatwierdzające

I 2012 Odnowa i rozwój wsi 

12.07.2012 Posiedzenie oceniające

19.07.2012 Posiedzenie zatwierdzające

II 2012 Małe Projekty  

23.11.2012 Posiedzenie oceniające

30.11.2012 Posiedzenie zatwierdzające

I 2013 Małe Projekty, Odnowa i rozwój wsi ,  Różnicowanie w kierunku działaności nierolniczej,  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiortsw

28.05.2013 Posiedzenie oceniające

10.06.2013 Posiedzenie zatwierdzające

II 2012 Małe Projekty  

17.07.2013 Posiedzenie oceniające

26.07.2013 Posiedzenie zatwierdzające

II 2013 Małe Projekty  

12.12.2013 Posiedzenie oceniające

20.12.2013 Posiedzenie zatwierdzające

I 2014 Małe Projekty  

06.06.2014 Posiedzenie oceniające

16.06.2014 Posiedzenie zatwierdzające