Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 05.01.2024 zmarł Prof. dr hab. Stanisław Wężyk, związany z Ostrzeszowem. Przewodniczący Kapituły oceniającej pasztety i potrawy z gęsi podczas Ogólnopolskich Festiwali Pasztetników i Potraw z Gęsi w Ostrzeszowie. W 2018 roku odsłonił swoją tablicę w Jedynej w Polsce Alei Gwiazd Sztuki Kulinarnej.

Profesor dr hab. Stanisław Wężyk urodził się 13 stycznia 1934 roku w rodzinie Wężów herbu Wąż, o której Jan Długosz pisał „to ród polski, w którym mężowie gniewliwi”. Po maturze rozpoczął naukę na Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu, następnie edukację kontynuował w Krakowie, tam uzyskał stopień magistra nauk zootechnicznych. Tytuł Doktora uzyskał na krakowskiej Wyższej Szkole Rolniczej pod kierunkiem p. prof. Heleny Bączkowskiej. W 1978 roku Stanisław Wężyk był już profesorem nadzwyczajnym. W 1988 roku został nadany Mu tytuł Profesora zwyczajnego. W 2002 Senat Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie nadał mu tytuł doktora honoris causa.

Człowiek wielkiego serca, ciepły wesoły – nasz przyjaciel.

Rodzinie i bliskim śp. Stanisława Wężyka przekazujemy wyrazy najgłębszego współczucia

Zarząd oraz pracownicy Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

 

 

1