Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027

Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" opracowała Lokalną Strategię Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027 i rozpoczyna proces konsultacji społecznych. Poniżej zamieszczamy do konsultacji, wypracowane w wyniku partycypacyjnego budowania Lokalnej Strategii Rozwoju: cele i przedsięwzięcia, plan działania – wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu, budżet, plan wykorzystania budżetu oraz plan komunikacji z lokalną społecznością

Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027 dostępna do zapoznania w biurze Stowarzyszenia OLGD
 

Konsultacje trwać będą od dnia 24.05.2023 r. do dnia 31.05.2023 r. do godz. 15:00

Plan komunikacji z lokalną społecznością

Cele i przedsięwzięcia

Plan działania

Budżet LSR

Plan wykorzystania budżetu LSR

 

 

Spotkanie konsultacyjne z młodzieżą do 25 roku życia

Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” informuje młodzież do 25 r.ż. objętych naszym obszarem działania (cały powiat Ostrzeszowski), o organizowanym spotkaniu konsultacyjnym. Spotkanie odbędzie się 04.04.2023 r. o godzinie 11:30 przy ul. Zamkowej 12 - budynek Zespołu Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko - Norweskiej w Ostrzeszowie.

 

 

Spotkanie warsztatowe

W dniu 17.01.2023 r. odbyło się spotkanie warsztatowe na temat określenia celów w ramach trzech funduszy w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia OLGD na lata 2023 – 2027

          

 

 

PUNKT KONSULTACYJNY

Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” informuje wszystkich mieszkańców objętych naszym obszarem działania (cały powiat Ostrzeszowski), o istniejącym punkcie konsultacyjnym ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027. Punkt konsultacyjny czynny jest w godzinach 8:00-13:00. Biuro Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” - na spotkania obowiązują zapisy telefonicznie 667 777 024. Za pośrednictwem punktu konsultacyjnego będzie można wnosić uwagi do poszczególnych etapów LSR lub zgłaszać pomysły.

 

Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z punktu konsultacyjnego w każdej gminie naszego obszaru zgodnie z podanym harmonogramem:

 

16.01.2023 – Czajków godzina 8.30-9.30 – UG w Czajkowie

20.01.2023- Mikstat godzina 8.00-9.00 – UMiG w Mikstacie

23.01.2023- Ostrzeszów godzina 8.00-9.00 – UMiG w Ostrzeszowie (pokój 207)

24.01.2023- Grabów nad Prosną godzina 8.00-9.00 – UMiG w Grabowie nad Prosną

25.01.2023 – Kobyla Góra godzina 13.30-14.30 – UG w Kobylej Górze (pokój 12)

26.01.2023 – Kraszewice godzina 08.00-09.00 – UG w Kraszewicach

01.02.2023 – Doruchów godzina 14.30-15.30 – UG w Doruchowie    

 

 

FISZKA PROJEKTOWA - Badanie potrzeb projektowych w ramach RLKS w perspektywie finansowej 2023-2027 na obszarze Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

W związku z  pracami nad opracowywaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” na lata 2023-2027, zachęcamy do podzielenia się pomysłami na propozycję realizacji projektów na terenie Stowarzyszenia. Opracowanie nowej strategii stanowi podstawę do ubiegania się przez nasze Stowarzyszenie o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027. Przedstawione w fiszkach projekty zostaną uwzględnione przy konstruowaniu strategii oraz budżetu.

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM_3iV4zQVBLZ5uk4n5A88F5tKlJrZesnOLeFOLgRX3cRzsA/viewform?usp=share_link

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIA NA LATA 2023-2027 – ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW I PODMIOTÓW Z OBSZARU LGD

Zapraszamy do udziału w badaniu mającym na celu analizę problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych na terenie objętym realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”. Zależy nam na poznaniu opinii mieszkańców, gdyż chcielibyśmy, aby realizowane w przyszłości działania, realnie odpowiadały na problemy i wyzwania, z jakimi spotykają się mieszkańcy naszego obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie planistycznym i wypełnienie poniżej ankiety. Zebrane opinie posłużą do wyznaczenia kierunku rozwoju Państwa najbliższej okolicy na kolejne lata, dlatego szczególnie zależy nam na przemyślanych odpowiedziach. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Link:

 https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=c89366e3&&b=ca0916b23&&c=c8410d71

 

  Ankietę będzie można wypełnić do dnia 30.12.2022 r.

 

 

 

Plan włączenia społeczności

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR jest załącznikiem do umowy o przyznaniu pomocy. (Załącznik nr. 6 do pobrania na dole strony).

 

- 30.05.2022 – 13.06.2022 Konsultacje społeczne

- 01.07.2022 – 30.09.2022 – powołanie zespołu roboczego

- 01.07.2022 – 30.09.2022 – oczekiwanie na Regulamin konkursu

-12-14.09.2022 Wizyta studyjna na obszar Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”  TEMAT: WDRAŻANIE WIELOFUNDUSZOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU.

 

Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" zaprasza mieszkańców Powiatu Ostrzeszowskiego na konsultacje społeczne!

W każdej gminie odbędzie spotkanie skierowane bezpośrednio dla mieszkańców danej gminy, zgodnie z poniższym harmonogramem spotkań.

Na konsultacjach poruszane będą takie kwestie jak:

- Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru

- Cele strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów

- Przedstawienie założeń RLKS w Wielkopolsce w nowym okresie

- Propozycje i pomysły mieszkańców

 

 

 

1