W dniach 23-24 wrzesnia 2006 r. odbył się I Ogolnopolski Festiwal Pasztetników w Ostrzeszowie Organizatorami byli: Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania, Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, Akademia Rolnicza Instytut Technologii Mięsa w Poznaniu, Stowarzyszenie „Agrounia w Poznaniu, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, Wielkopolski Cech Rzeźników, Wędliniarzy i Kucharzy w Poznaniu oraz Agroturystyczne Stowarzyszenia Ziemi Ostrzeszowskiej. Rangi imprezie dodawał fakt, iż patronat nad festiwalem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Patronatem tym były obejmowane również festiwale w kolejnych latach.

pasztety

 

Data wydarzenia
-