Święta Bożego Narodzenia

Na zbliżające się Święta pragniemy życzyć ciepłego, rodzinnego czasu Bożego Narodzenia. Kolejny zaś Rok 2018 niech będzie czasem realizacji
planów zawodowych i osobistych.

Zarząd i pracownicy Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania