Kolejny grant zrealizowany

Projekt  zrealizowany został  w centrum miejscowości Kraszewice, niegdyś nazwanym „kraszewickim ratuszem”. Lokalizacja ta znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie działki, którą gmina Kraszewice w najbliższej perspektywie zamierza zagospodarować poprzez budowę przedszkola, placu zabaw, ścieżek edukacyjnych i elementów zieleni.

 

Budowa niekomercyjnej infrastruktury obejmowała zakup nowatorskiego przystanku, który wizualnie wkomponuje się w zagospodarowanie terenu wraz z zadaszoną rowerownią. Najważniejszym elementem jest innowacyjna tablica informacyjna, na której (dzięki systemowi zabezpieczeń i udostępniania) będziemy na bieżąco przekazywać ważne informacje dla mieszkańców i turystów poprzez zdjęcia i komunikaty:  wydarzenia w regionie, historia powstania miejscowości, ważne punkty na mapie turystycznej gminy. W projekcie zastosowano również oświetlenia typu LED w powiązaniu z zestawem fotowoltaicznym (zasilanie wyprowadzone od solaru umieszczonego na dachu wiaty przystankowej). Nowa infrastruktura zachęca do pozostawienia samochodu w domu, co z pewnością wpłynie na poprawę stanu powietrza w regionie, a także przyczyni się do zwiększenia aktywności i świadomości wśród mieszkańców – poprzez wiatę na rowery i zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu. Jest to nowy obiekt infrastruktury turystycznej, który umożliwia osobom odwiedzającym pozostawienie w bezpiecznym miejscu roweru i udanie się do pobliskich zabytków, pomników przyrody czy kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

 

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się wprost do osiągnięcia zamierzonych celów, których efektem jest:

- nowa ogólnodostępna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i kulturalna,

- wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,

- wzrost aktywności fizycznej i mentalnej wśród mieszkańców i turystów,

- wzrost świadomości w zakresie ochrony środowiska i klimatu,


- możliwość korzystania z innowacyjnych rozwiązań i infrastruktury.