Realizacja grantów w pełni!

Operacja polegała na budowie innowacyjnego placu zabaw z kącikiem ekologicznym na Placu integracyjnym 600-lecia Miasta Grabowa nad Prosną zgodnie z celem Lokalnej Strategii Działania. W wyniku realizacji operacji powstało miejsce zabaw i nauki dla najmłodszych mieszkańców obszaru SOLGD. Plac zabaw składa się z zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, wejściem wspinaczkowym – ścianką, wieży z daszkiem, przejściem tubowym, wejściem koci grzbiet, pomostu na łańcuchach, z grą kółko i krzyżyk oraz zjazdu linowego. W ramach realizacji operacji powstał kącik ekologiczny, który uczy dzieci i młodzież dbałości o środowisko. Kącik składa się z tabliczek edukacyjnych na drewnianym stelażu. Tabliczki zawierają różne informacje o stanie środowiska, np. jak rośnie grab od nasionka do  drzewa, i co go łączy z Grabowem nad Prosną. Dzieci czytając informację mogą tablice obrócić. Została tutaj połączona funkcja nauki poprzez zabawę. Obracana tablica to także nowoczesna forma edukacji ekologicznej. Dziecko podczas zabawy uczy się dbałości o środowisko równocześnie poznając jego walory. Poprzez montaż takiej tablicy edukacyjnej została podniesiona świadomość ekologiczna dzieci i młodzieży, jaki i osób dorosłych, odwiedzających plac wraz z najmłodszymi. W ten sposób wzrośnie wychowanie ekologiczne wśród mieszkańców obszaru SOLGD.

Ponadto, drzewo grab stanowi symbol miasta, od którego pochodzi jego nazwa. Drzewa te posadzone zostały wokół Placu, na którym realizowana jest operacja. Realizując w tym miejscu operacje połączonych zostało wiele funkcji zarówno rekreacyjno – sportowych jaki i kulturalno – społecznych. Jak sama nazwa Plac integracyjny 600-lecia Miasta Grabowa nad Prosną wskazuje, że jest to plac integracyjny który łączy pokolenia, obrazuje historie.

To tutaj przychodzi dziadek z wnuczkiem, któremu opowiada historie Grabowa nad Prosną, przedstawia walory przyrodnicze, opowiada co wiąże graba, rzekę Prosnę z Grabowem, jaka występuje roślinność, jak dbać o nasze wspólne środowisko. W pobliżu znajdują się dwa przedszkola, z których dzieci mogą korzystać w ramach zajęć ekologicznych. Także klasy początkowe szkoły podstawowej mogą uczestniczyć na lekcje przyrody w terenie. Plac jest obiektem użyteczności publicznej, z którego korzystać mogą wszyscy mieszkańcy bezpłatnie.