Zapraszamy do Parzynowa!

W celu zrealizowania planowanego działania budowy kopuły obserwatorium astronomicznego należało  przygotować i utwardzić miejsce  pod kopułę około 30 m2 – 40 m2. Na tak przygotowanym placu zamontowane zostały podzespoły kopuły: mała, stalowa wieża na której spoczywa zasadnicza część ponad 3 metrowej konstrukcji z włókien szklanych obrotowej kopuły. Kopuła została tak zaprojektowana aby można ją było w łatwy sposób montować i demontować oraz przenosić  w miarę potrzeby w inne bardziej dogodne miejsce. Kopuła umożliwia prowadzenie obserwacji astronomicznych przez cały rok, gdyż teleskopy w niej znajdujące się są na stałe zamontowane i odpowiednio skonfigurowane. W wyniku realizacji zadania powstał ogólnodostępny dla dzieci, młodzieży i dorosłych  całoroczny obiekt umożliwiający prowadzenie obserwacji astronomicznych oraz we współpracy z ośrodkami naukowymi prowadzenie szeroko pojętej edukacji  z nauk ścisłych i przyrodniczych. Jest to pierwszy tak zaawansowany technicznie tego typu obiekt na naszym terenie. Dodatkowo umożliwia śledzenie stanu zanieczyszczenia środowiska  „światłem” i pyłami oraz umożliwia podejmowanie stosownych kroków w celu ograniczania tych negatywnych zjawisk.