Kolejne granty oddane do użytku!

Zadanie miało celu budowę płyty boiska polegającej na wyrównaniu terenu, położeniu nawodnienia i zasianiu nowej trawy boiskowej. Infrastruktura rekreacyjna uzupełniona została o dwie bramki wraz z akcesoriami niezbędnymi do montażu, piłkochwyt o wysokości 5 m i szerokości 20 m za jedną z bramek, oświetlenie energooszczędnymi lampami LED we wszystkich 4 narożnikach boiska. Innowacyjny charakter obiektu rekreacyjnego zapewnia radar prędkości lotu piłki – przenośne urządzenie pomiarowe stanowiące swojego rodzaju nowinkę techniczną. W ramach edukacji ekologicznej przy boisku ustawiona została tablica informacyjna z instruktarzem segregacji śmieci oraz trzy odpowiednio opisane kosze na śmieci.

Zapraszamy do korzystania.