Listy operacji w ramach naboru nr 4/2017/G, 5/2017/G, 6/2017/G,7/2017/G