Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 6

Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 11
News - Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Newsletter

E-mail
Zapisz Wypisz

Konferencja pt."Podejście Leader w Polsce" organizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przedstawicielka naszego Stowarzyszenia wzięła udział w konferencji pt."Podejście Leader w Polsce" organizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tematyka konferencji obejmowała podsumowanie PROW 2007-2013, rozwiązania przyjęte w PROW 2014-2020 oraz część warsztatową nt. funkcjonowania, grantów, innowacyjności i kryteriów.

Zmiana instrukcji wypełniania wniosków

Informujemy, że 24.11.2016 r.  ARiMR przekazała Samorządom Województw informację na temat zmiany instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. (z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej).

Aktualizacja LSR

W związku  z podjęciem prac nad aktualizacją LSR informujemy o możliwości składania propozycji zmian przez wszystkie zainteresowane osoby. 

Nabór na Małe Granty

 W związku z licznymi zapytaniami odnośnie naboru na Małe Granty, informujemy, że ogłoszenie pierwszego naboru planowane jest na początek 2017 roku.

Posiedzenie Rady SOLGD nr 1/2016

 Informujemy, że w dniu 03.11.2016 roku podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” nr 1/2016 dokonano oceny pięciu wniosków i wyboru operacji do dofinansowania.  

 

Wyjaśnienia dotyczące wdrażania poddziałania 19.2

Prezentujemy zestaw pytań wraz z odpowiedziami ARiMR, które mogą być pomocne dla wnioskodawców poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wizyta czeskich LGD

W piątek 7 października 2016 roku mieliśmy przyjemność gościć w Gospodarstwie agroturystycznym Celinka i zaprezentować działalność na rzecz produktu lokalnego prowadzoną przez OLGD. Prezentacja została przygotowana dla grupy 40 osób reprezentujących czeskie LGD, która przebywała z wizytą studyjną w sąsiedniej Lokalnej Grupie Działania Wrota Wielkopolski. 

Zachęcamy do udziału w programie Równać Szanse

Zachęcamy do udziału w konkursie, który trwa do 25 października, fundacje i stowarzyszenia, w tym OSP, a także domy kultury i biblioteki z miejscowości do 20 000 mieszkańców. W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Dzięki zdobytym w projekcie umiejętnościom młody człowiek z małej miejscowości nauczy się samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczane przez siebie cele, planować swoją przyszłość, wspólnie z innymi młodymi działać. 

Kampania promocyjna o naszej LGD w Głosie Wielkopolskim

W związku z zajęciem II miejsa w plebiscycie na najaktywniejszą LGD w Wielkopolsce, Głos Wielkopolski przygotował kampanię promocyjną o naszej LGD. 

Link do artykułu:

http://www.gloswielkopolski.pl/aktualnosci/a/jedna-z-najaktywniejszych-lokalnych-grup-dzialania,10714972/

 

55 koncert z cyklu PERŁY W KORONIE

 Serdecznie zapraszamy na 55 koncert z cyklu "Perły w koronie",  09 paździermika 2016r., w niedzielę,  o godzinie 18:00 . Jak zawsze w Klasztorze Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie  "Złote nuty" wydobędą dla Państwa: p.Łukasz Romanek (organy) i p.Wojciech Musiał (trąbka).

 

 4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 
Stronę odwiedziło: 85708 osób.