Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 6

Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 11
News - Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Pierwsze granty oddane do użytku

Jednym z pierwszych grantów w ramach strategii OLGD, z którego można korzystać jest projekt Fundacji Nauki i Edukacji LEMAT pt. „Budowa ścieżki zdrowia w Rojowie (rozproszonych elementów siłowni zewnętrznej oraz urządzeń do Street Workout-u), poszerzonej o naukę segregacji odpadów z wykorzystaniem tablic edukacyjnych oraz aplikacji internetowej.”, którego kwota dofinansowania wynosiła: 9 774,40 zł.

Wyjazd studyjny do Saksonii

 W dniach 6-10 listopada 2017 roku z inicjatywy Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na zaproszenie Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego odbył się wyjazd studyjny do gminy Amtsberg w kraju związkowym Saksonia w Niemczech. W wyjeździe wzięli udział przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z terenu Wielkopolski, w tym przedstawicielka naszej LGD.

Szkolenie dla Rady i pracowników biura

03.11.2017 roku odbyło się szkolenie dla Rady oraz pracowników Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" 

Na szkoleniu zostały omówione zmiany w procedurach i rozporzędzeniu wpływających na proces oceny wniosków. Omówienie aktualnego stanu wdrażania i wskazanie dotyczące zmiany kryteriów w przypadku niesatysfakcjonującej realizacji wskaźników LSR.

 

Listy operacji w ramach naboru nr 4/2017/G, 5/2017/G, 6/2017/G,7/2017/G

 Prezentujemy listy operacji w ramach naboru nr 4/2017/G, 5/2017/G, 6/2017/G,7/2017/G

Nowe wzory wniosków

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 16 października 2017 r. 

Szkolenie w zakresie GRANTÓW

W dniu 05.10.2017 roku o godzinie 13:00 w sali nr 17 Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów odbyło się szkolenie dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie GRANTÓW.

 

 

Informacja o pracy biura

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 05.10.2017 r. Biuro Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" będzie nieczynne w godzinach 12:30 - 15:00 z powodu organizowanego przez nas szkolenia.

 

 

Ogłoszenie nr 7/2017/G

 Ogłoszenie nr 7/2017/G

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania

19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych

Ogłoszenie nr 6/2017/G

 Ogłoszenie nr 6/2017/G

 

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania

19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych

Ogłoszenie nr 5/2017/G

 Ogłoszenie nr 5/2017/G

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania

19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektów grantowych

 4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 
Stronę odwiedziło: 83534 osób.