Ukończono grant w Mąkoszycach

W wyniku realizacji tego projektu grantowego zostały zaspokojone potrzeby upowszechniania aktywnego wypoczynku mieszkańców oraz potrzeby aktywizowania i integrowania środowiska lokalnego. Przy Szkole Podstawowej w Mąkoszycach nie ma sali gimnastycznej, a dzieci ćwiczą na nie przystosowanej do zajęć sali wiejskiej, więc w dużym stopniu powstała siłownia zrekompensuje te braki oraz umożliwi uatrakcyjnienie czasu wolnego nie tylko dzieciom ale całym rodzinom.

Kolejne granty oddane do użytku!

Zadanie miało celu budowę płyty boiska polegającej na wyrównaniu terenu, położeniu nawodnienia i zasianiu nowej trawy boiskowej. Infrastruktura rekreacyjna uzupełniona została o dwie bramki wraz z akcesoriami niezbędnymi do montażu, piłkochwyt o wysokości 5 m i szerokości 20 m za jedną z bramek, oświetlenie energooszczędnymi lampami LED we wszystkich 4 narożnikach boiska.

Zapraszamy do Siedlikowa

Zadanie polegało na przebudowie istniejącej instalacji elektrycznej, przez zastąpienie starego i położenie nowego okablowania wokół boiska, montaż skrzynki rozdzielczej oraz zamontowanie na boisku sportowym w Siedlikowie oświetlenia dla całej płyty boiska, przy użyciu nowoczesnych, trwałych i energooszczędnych naświetlaczy LED.

Pierwsze granty oddane do użytku

Celem zadania było stworzenie na terenie Rojowa infrastruktury rekreacyjnej wyposażonej w elementy siłowni zewnętrznej: orbitrek, biegacz, poręcze równoległe oraz ławkę skośną.  Na potrzeby zadania powstała aplikacja tematyczna skierowana w szczególności do dzieci. Jej użytkownik może nauczyć się prawidłowej segregacji odpadów. Aplikacja ma formę gry interaktywnej.

Wyjazd studyjny do Saksonii

 Podczas wyjazdu uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z przykładami projektów zrealizowanych z dofinansowaniem z programu Leader, do których należały: Dom Opieki Osób Starszych Thum OT Jahnsbach oraz przekształcony budynek fabryki w miejscowości Thum Jahnsbach. Ciekawym projektem okazało się również wyposażenie strefy turystycznej w zabytkowej kopalni cyny. Inspirującym było także zobaczenie Domu Generacji „Generationenhaus Lebensbaum”, który powstał w odrestaurowanym budynku dworskim z XVI wieku.