Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 6

Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 11
News - Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Kolejny grant zrealizowany

Następny grant został zrealizowany w ramach strategii OLGD PROW 2014-2020. Jest to projekt STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY KRASZEWICE  pt. „Witamy w Kraszewicach – budowa nowej infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej: przystanku wraz z wiatą rowerową i tablicą informacyjno-historyczną na szlaku sieci turystycznej Doliny Prosny  ” , którego kwota dofinansowania wynosiła: 17 980,63 zł.

Realizacja grantów w pełni!

Kolejny grant oddany do użytku w ramach strategii OLGD PROW 2014-2020. Jest to projekt STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ  pt. „Budowa innowacyjnego placu zabaw z kącikiem ekologicznym na Placu Integracyjnym 600-lecia Miasta Grabowa nad Prosną” , którego kwota dofinansowania wynosiła: 21.992,00 zł.

Kolejny grant oddany do użytku

Kolejny grant został już oddany do użytku w ramach strategii OLGD PROW 2014-2020. Jest to projekt OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  pt. „Od konnej sikawki do ciężkiego wozu bojowego – przebudowa infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez wystawę: sto lat historii i tradycji OSP w Kraszewicach” , którego kwota dofinansowania wynosiła: 24 800,00 zł.

Celem zadania było zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez przebudowę niekomercyjnej infrastruktury – modernizację pomieszczenia w sali wiejskiej w Kraszewicach i utworzenie ściany wystawienniczej.

Zapraszamy do Parzynowa!

Kolejny grant został już oddany do użytku w ramach strategii OLGD PROW 2014-2020. Jest to projekt Stowarzyszenia „Centrum Wiedzy i Nowych Technologii im. Jana Pawła II”  pt. „Budowa obserwatorium astronomicznego CWINT z obrotową kopułą w Parzynowie” , którego kwota dofinansowania wynosiła: 25,000 zł.

Głównym celem realizacji zadania było utworzenie całkowicie nowej atrakcji turystycznej, kulturalnej i edukacyjno-naukowej na obszarze OLGD i mapie Wielkopolski Południowej  poprzez budowę obserwatorium astronomicznego wyposażonego w profesjonalną obrotową kopułę.

Świadectwo Ochronne dla Alei Gwiazd Sztuki Kulinarnej

Informujemy, że Aleja Gwiazd Sztuki otrzymała od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Prawo Ochronne na Znak Towarowy Nr 297360.

Zapraszamy do odwiedzania Naszej Alei Gwiazd Sztuki Kulinarnej.

Ukończono grant w Mąkoszycach

Kolejny grant oddany do użytku w ramach strategii OLGD PROW 2014-2020.  Jest to projekt „Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Mąkoszyce i okolic Z INICJATYWĄ” pt.: „Kochane Mąkoszyce, aktywnie będą spędzać życie” – budowa siłowni zewnętrznej w Parku im. Bogdana Kulli. Kwota dofinansowania projektu wynosiła 23 600,00 zł.

Głównym celem realizacji zadania było umożliwienie mieszkańcom podniesienia aktywności ruchowej, poprzez budowę niekomercyjnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - siłowni zewnętrznej.

Kolejne granty oddane do użytku!

Kolejny grant został już oddany do użytku w ramach strategii OLGD PROW 2014-2020. Jest to projekt Ludowego Zespołu Sportowego Kuźnia-Bobrek pt. „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Bobrowniki” , którego kwota dofinansowania wynosiła 25,000 zł.

Głównym celem zadania była budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej. Nowy obiekt zapewni odpowiedni stan infrastruktury rekreacyjnej na terenie Bobrownik i całej gminy. W wyniku realizacji zadania mieszkańcy Bobrownik uzyskali dostęp do niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej bez konieczności wyjazdu do oddalonych o 10 km miejscowości, w których znajdują się boiska do piłki nożnej typu orlik. Dostęp do boiska jest ogólnodostępny i rozwiąże problem utrudnionych rezerwacji na boiskach typu orlik.Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z przystąpieniem do prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022, informujemy o możliwości zgłaszania propozycji zmian w Strategii do dnia 27.11.2017 roku.

Zapraszamy do Siedlikowa

Zapraszamy także do korzystania z ukończonego już  w ramach strategii OLGD projektu zrealizowanego przez Ludowy Zespół Sportowy Siedlików pt: ”Przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej na boisku LZS Siedlików”, który otrzymał 24 000,00 zł dofinansowania.

Pierwsze granty już zrealizowane

Jednym z pierwszych grantów oddanych do użytku w ramach strategii OLGD jest projekt  Stowarzyszenia Inicjatyw Powiatowych pt: „Orienteering – aktywną formą spędzania wolnego czasu w powiecie ostrzeszowskim.”, , który został dofinansowany na kwotę 22 000,00  zł.

 3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 
Stronę odwiedziło: 81130 osób.