Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 6

Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 11
News - Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Zmiana przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

 Informujemy, że 6 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311).

Niniejszą ustawą zmienia się między innymi ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Szkolenie dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej

 Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz ROZWIJANIA DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ, które odbędzie się 15.02.2018 r. o godzinie 13.00 w sali nr 17 Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów (ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów)

Warsztat refleksyjny w OLGD

Warsztat refleksyjny w OLGD przeprowadzony zostanie w dniu 9 lutego 2018 r. w sali 27 , ul. Przemyłowa 27 w Ostrzeszowie  w godz. od 9:00 do 14:00.

Obowiązek LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej jako narzędzia do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wynika z Wytycznych nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r. Celem warsztatu jest bieżąca analiza procesu wdrażania oraz zmian w otoczeniu LSR. Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i Stowarzyszenia, ale również zapraszamy do uczestnictwa naszych wnioskodawców jak i przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz sąsiednich LGD.

 

Wystawa pt „JAN PAWEŁ II – CZŁOWIEK”

Siostry Nazaretanki  zapraszają do zwiedzania wystawy dedykowanej Janowi Pawłowi II  w Muzeum Klasztornym w Ostrzeszowie, ul. Leśna 5 do 10 kwietnia 2018 roku.

 

  

61 KONCERT Z CYKLU „PERŁY W KORONIE”

  Siostry Nazaretanki serdecznie zapraszają na 61 Koncert z cyklu „Perły w Koronie” pt. ”W rodzinie wszystko się zaczyna”. w Kościele klasztornym  św. Michała Archanioła w Ostrzeszowie w  niedzielę, 28 stycznia 2018 roku,  o godzinie 18:00, wystąpią:

Spotkanie Wielkopolskiej Sieci LGD

W dniu 23.01.2018 w Starostwie Powiatowym w Słupcy odbyło się spotkanie robocze Wielkopolskiej Sieci LGD. Podczas spotkania w tematyce wskaźników w LSR moderatorem była Anna Mądra z OLGD, zagadnienia warsztatu refleksyjnego poprowadziła Magdalena Przystałowska z LGD Kraina Trzech Rzek natomiast zagadnienia grantów poprowadził Ireneusz Witkowski z KOLD. Całość spotkania prowadziła Prezes Sieci Małgorzata Blok. Gospodarzem spotkania było Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”.

Forum Sołtysów

17.01.2018 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się Forum Sołtysów

 Powiatu Ostrzeszowskiego. 

Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim

„Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim – prezentacja dorobku i potencjału Wielkopolskich LGD oraz promocja Wielkopolski”

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju

W związku z pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022, informujemy o możliwości zgłaszania propozycji zmian w Strategii do dnia 21.12.2017 roku do godz. 10.00.

Święta Bożego Narodzenia

 Na zbliżające się Święta pragniemy życzyć ciepłego, rodzinnego czasu Bożego Narodzenia. Kolejny zaś Rok 2018 niech będzie czasem realizacji planów zawodowych i osobistych.

 

 Zarząd i pracownicy Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania


 2  3  4  5  6 [7] 8  9  10  11 
Stronę odwiedziło: 83560 osób.