Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 6

Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 11
News - Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Mikrodotacje na społeczne akcje

Informujemy o możliwości uzyskania informacji o spotkaniach oraz samym konkursie

"Mikrodotacje na społeczne akcje"

skierowanego m.in. do organizacji pozarządowych z terenu Miasta i Gminy Ostrzeszów.

 

Program Grantowy Bank Młodych Mistrzów Sportu

W imieniu Fundacji Banku Zachodniego WBK mamy przyjemność poinformować, iż został rozpoczęty nabór do programu grantowego Bank Młodych Mistrzów Sportu. Program ma na celu krzewienie idei sportowej, rywalizacji wśród młodzieży oraz zasad fair-play. Zachęca młodych ludzi do drużynowej aktywności sportowej oraz aktywnego stylu życia. Umożliwia popularyzowanie dyscyplin sportowych wśród lokalnej społeczności.
 W tej edycji przeznaczono na ten cel 300 tys. złotych. 

Z A P R O S Z E N I E

 Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania „  serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców naszego miasta oraz gości z całego kraju do uczestnictwa w XIII Ogólnopolskim Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi w dniu 16 września 2018roku

Podpisanie umów grantowych

W dniu 22 czerwca 2018 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” miało miejsce uroczyste podpisanie kolejnych umów z Grantobiorcami, co umożliwi realizację grantów na naszym terenie.

Wyjazd studyjny do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór

W dniach 18-19 czerwca 2018 roku odbył się wyjazd studyjny do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór. Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania programu Leader. 

Kalendarz Regat 2018 r.

Pragniemy Państwa poinformować, iż Regaty o Pieczoną Ostrzeszowską Gęś, które odbywają się

 w Jacht Klub Orion w Kobylej Górze znalazły się

w Kalendarzu Regat Pucharu Żeglarskiego Południowej Wielkopolski 2018 

Aktualizacja zasad przetwarzania danych osobowych

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych związanych z ubieganiem się o wparcie w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020, prezntujemy Państwu pismo z ARiMR oraz wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Wielkopolskie Regionalne Forum Terytorialne

W dniu 11 czerwca 2018 roku w auli budynku Collegium Oecologicum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu odbyło się spotkanie subregionalne Wielkopolskie Regionalne Forum Terytorialne

Nowy wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy

Uprzejmie informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Aktualizacja informacji pomocniczej przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu

 W związku ze zmianą formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie  podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uaktualniła Informację pomocniczą przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji.

 1  2  3 [4] 5  6  7  8  9  10 
Stronę odwiedziło: 83546 osób.