Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 6

Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 11
Realizacja grantów w pełni! :: News - Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Realizacja grantów w pełni!

Kolejny grant oddany do użytku w ramach strategii OLGD PROW 2014-2020. Jest to projekt STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ  pt. „Budowa innowacyjnego placu zabaw z kącikiem ekologicznym na Placu Integracyjnym 600-lecia Miasta Grabowa nad Prosną” , którego kwota dofinansowania wynosiła: 21.992,00 zł.


Operacja polegała na budowie innowacyjnego placu zabaw z kącikiem ekologicznym na Placu integracyjnym 600-lecia Miasta Grabowa nad Prosną zgodnie z celem Lokalnej Strategii Działania. W wyniku realizacji operacji powstało miejsce zabaw i nauki dla najmłodszych mieszkańców obszaru SOLGD. Plac zabaw składa się z zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, wejściem wspinaczkowym – ścianką, wieży z daszkiem, przejściem tubowym, wejściem koci grzbiet, pomostu na łańcuchach, z grą kółko i krzyżyk oraz zjazdu linowego. W ramach realizacji operacji powstał kącik ekologiczny, który uczy dzieci i młodzież dbałości o środowisko. Kącik składa się z tabliczek edukacyjnych na drewnianym stelażu. Tabliczki zawierają różne informacje o stanie środowiska, np. jak rośnie grab od nasionka do  drzewa, i co go łączy z Grabowem nad Prosną. Dzieci czytając informację mogą tablice obrócić. Została tutaj połączona funkcja nauki poprzez zabawę. Obracana tablica to także nowoczesna forma edukacji ekologicznej. Dziecko podczas zabawy uczy się dbałości o środowisko równocześnie poznając jego walory. Poprzez montaż takiej tablicy edukacyjnej została podniesiona świadomość ekologiczna dzieci i młodzieży, jaki i osób dorosłych, odwiedzających plac wraz z najmłodszymi. W ten sposób wzrośnie wychowanie ekologiczne wśród mieszkańców obszaru SOLGD.

Ponadto, drzewo grab stanowi symbol miasta, od którego pochodzi jego nazwa. Drzewa te posadzone zostały wokół Placu, na którym realizowana jest operacja. Realizując w tym miejscu operacje połączonych zostało wiele funkcji zarówno rekreacyjno – sportowych jaki i kulturalno – społecznych. Jak sama nazwa Plac integracyjny 600-lecia Miasta Grabowa nad Prosną wskazuje, że jest to plac integracyjny który łączy pokolenia, obrazuje historie.

To tutaj przychodzi dziadek z wnuczkiem, któremu opowiada historie Grabowa nad Prosną, przedstawia walory przyrodnicze, opowiada co wiąże graba, rzekę Prosnę z Grabowem, jaka występuje roślinność, jak dbać o nasze wspólne środowisko. W pobliżu znajdują się dwa przedszkola, z których dzieci mogą korzystać w ramach zajęć ekologicznych. Także klasy początkowe szkoły podstawowej mogą uczestniczyć na lekcje przyrody w terenie. Plac jest obiektem użyteczności publicznej, z którego korzystać mogą wszyscy mieszkańcy bezpłatnie.


Stronę odwiedziło: 83052 osób.