Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 6

Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 11
Kolejny grant oddany do użytku :: News - Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Kolejny grant oddany do użytku

Kolejny grant został już oddany do użytku w ramach strategii OLGD PROW 2014-2020. Jest to projekt OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  pt. „Od konnej sikawki do ciężkiego wozu bojowego – przebudowa infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez wystawę: sto lat historii i tradycji OSP w Kraszewicach” , którego kwota dofinansowania wynosiła: 24 800,00 zł.

Celem zadania było zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez przebudowę niekomercyjnej infrastruktury – modernizację pomieszczenia w sali wiejskiej w Kraszewicach i utworzenie ściany wystawienniczej.


Projekt jest zrealizowany w centrum największej miejscowości w gminie Kraszewice. Budynek stanowi główny obiekt kulturalny w miejscowości: posiada salę widowiskową ze sceną, pomieszczenia wykorzystywane przez lokalne zespoły muzyczne i turystów.

Pomimo dużej powierzchni w sali wiejskiej brakowało pomieszczenia, w którym można wyeksponować osiągnięcia i dorobek ponad 100-letniej historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewicach, która należy do najstarszych w powiecie ostrzeszowskim. Zmodernizowano niezagospodarowane w pełni jedno pomieszczenie w sali tuż przy wejściu głównym. Poprzez utworzenie dodatkowej ścianki, odnowienie wnętrza i zamontowanie energooszczędnego oświetlenia typu LED powstała wystawa wykonana na ekologicznym tworzywie uzyskanym z makulatury. Eko-wystawa przedstawia ważne w historii miejscowości wydarzenia i obchody, w których zawsze aktywny udział brała jednostka straży wraz z orkiestrą dętą. Od kilkudziesięciu lat życie kulturalne na wsi toczy się wokół największej jednostki OSP w Kraszewicach. Wystawa przenosi zwiedzających do roku 1913 – kiedy utworzono jednostkę oraz do roku 1919, w którym wybudowano pierwszą strażnicę wraz ze sceną teatralną.

 

W ramach projektu wykorzystano potencjał i długą historię organizacji. Jest to ważny punkt na trasie turystycznej regionu. Wystawa wpływa pozytywnie na rozwój obszaru w aspekcie gospodarczym i społecznym. Dotyczy przebudowy niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i kulturalnej. Nowoczesne oświetlenie LED, które zastosowano w projekcie uświetnia wystawę i zachęca do jej odwiedzania.

 

Ogólnodostępna infrastruktura jest wykorzystywana w sposób niekomercyjny do celów turystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych. W efekcie powstały:

- przebudowana ogólnodostępna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i kulturalna,

- wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,

- wzrost świadomości w zakresie ochrony środowiska i klimatu wśród turystów i mieszkańców,

- możliwość korzystania z innowacyjnych rozwiązań i infrastruktury.


Stronę odwiedziło: 83039 osób.