Newsletter

E-mail
Zapisz Wypisz

Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" zaprasza przedstawicieli gmin, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, przedsiębiorców, rolników i inne osoby chętne do pracy na rzecz rozwoju lokalnego na konsultacje społeczne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Podczas konsultacji będzie można zgłaszać pomysły na projekty do realizacji w nowej perspektywie finansowej UE. Konsultacje odbędą się zgodnie z załączonym harmonogramem

Harmonogram konsulatcji społecznych - do pobrania

W przypadku niemożności wzięcia udziału w konsultacjach prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety zawierającej pomysły na projekty na adres: olgd@olgd.org.pl do dnia 5.09.2015 roku

Ankieta dla potencjalnych wnioskodawców - do pobrania

14 sierpnia 2015 biuro OLGD nieczynne

Uprzejmie informujemy, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

biuro OLGD w dniu 14 sierpnia 2015 roku będzie nieczynne

Harmonogram konsultacji społecznych

W dniach od 7 września 2015 do dnia 16 września 2015 na terenie 7 gmin Powiatu Ostrzeszowskiego odbędą się konsultacje społeczne organizowane przez Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zapraszamy wszystkie osoby reprezentujące sektor publiczny, społeczny, gospodarczy i mieszkańców do udziału w konsultacjach. Spotkania poświęcone będą w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR na lata 2014-2020.   

Harmonogram spotkań konsultacyjnych  - do pobrania


Dni Kobylej Góry

W imieniu organizatorów zapraszamy na Dni Kobylej Góry - 4-5 lipca 2015

 

Wyniki konkursów X Jubileuszowego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi

Prezentujemy wyniki konkursów X Jubileuszowego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi

- na najlepszy pasztet, potrawę z gęsi, nalewkę, ciasto drożdzowe - do pobrania

- na najlepsze stoisko KGW - do pobrania

- Konkurs literacki  Gesim piórem pisane - do pobrania

 - Konkurs plastyczny  Gęś malowana - do pobrania
 

Festiwal - to już dziś !

Regulamin Jubileuszowego Konkursu Kulinarnego (pasztety, potrawy z gęsi, nalewki, ciasta drożdżowe) do pobrania 

Program festiwalu do pobrania

 

KIERMASZ PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH I LOKALNYCH PODCZAS X JUBILEUSZOWEGO OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PASZTETNIKÓW I POTRAW Z GĘSI

 Organizatorzy Festiwalu serdecznie Państwa zapraszają do wzięcia udziału w Kiermaszu Produktów Tradycyjnych i Lokalnych w dniach 27 i 28 czerwca 2015 r. w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej pod Basztą.

 Karta zgłoszeniowa na stoisko do pobrania

Piknik edukacyjno-naukowy

Zachęcamy do uczestnictwa w pikniku edukacyjno-naukowym, organizowanym przez Centrum Wiedzy i Nowych Technologii im. Jana Pawła II w Parzynowie, z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach Małego Projektu.

[1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Stronę odwiedziło: 80555 osób.