Newsletter

E-mail
Zapisz Wypisz

Seminarium dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach Inicjatywy JEREMIE

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości jako Pośrednik Finansowy  Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego, realizujący na terenie Województwa Wielkopolskiego Inicjatywę JEREMIE, przy współudziale Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego zaprasza na  Seminarium dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach Inicjatywy JEREMIE,które odbędzie się w dniu 8 maja 2015 r. od godz. 11:00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 31.

Konkurs literacki Gęsim piórem pisane ...

Zapraszamy do udziału w konkursie literackim "Gęsim piórem pisane..." organizowanym w ramach  X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi. Celem konkursu jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego obszaru Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” w utworze literackim/poetyckim (wiersz, ballada, fraszka).

Termin nadsyłania prac - 15 kwietnia 2015 roku.

 

Konkurs Gęś malowana

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym "Gęś malowana" organizowanym w ramach  X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi. Celem konkursu polegającego na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej technice o tematyce gęsi jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego i kulinarnego obszaru Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”. 

Termin nadsyłania prac - 15 kwietnia 2015 roku.

Warsztaty na temat regionalizmu pt. Dekoracja i wyrób ciast.

W dniu 20 marca 2015 r. odbyły się zorganizowane przez Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania „ warsztaty na temat regionalizmu pt. Dekoracja i wyrób ciast.

Szkolenie prowadził  Pan Jaromir Talar właściciel Zakładu Cukierniczego Maja w Trzcinicy.

W szkoleniu uczestniczyły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu działania OLGD

Warsztaty - dekoracja i wyrób ciast

Stowarzyszenie Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania zaprasza członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu  działania OLGD do uczestnictwa w dniu 20 marca 2015r. w warsztatach na temat  regionalizmu pt. Dekoracja i wyrób ciast.

Przypominamy o złożeniu wniosków o płatność w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2015 roku

Przypominamy, iż zgodnie z § 34 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną  musi nastąpić nie później niż do dnia 31 marca 2015 r.”

Przekroczenie wymienionego terminu jest jednoznaczne z odmową wypłaty całości pomocy a następnie z rozwiązaniem umowy przyznania pomocy

Wyróżnienie w kategorii najlepsza inicjatywa dla naszego festiwalu podczas I Babskiego Sejmiku Południowej Wielkopolski

W dniu 12 marca 2015 z inicjatywy Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bożeny Henczycy w Siemianicach odbył się I Babski Sejmik Południowej Wielkopolski. Sejmik swoją obecnością zaszczyciła Poseł na Sejm RP Joanna Mucha i Barbara Bursztynowicz znana z roli Elżbiety z serialu „Klan”.

 

OLGD na IV Powiatowych Targach Pracy

W dniu 12 marca 2015 roku po raz czwarty wzięliśmy udział w charakterze wystawcy w Powiatowych Targach Pracy, które odbyły się w Ostrzeszowie.

 

Rusza Konkurs SENIORZY W AKCJI

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” Inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu.

[1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Stronę odwiedziło: 116603 osób.