Newsletter

E-mail
Zapisz Wypisz

Wyjaśnienia dotyczące wdrażania poddziałania 19.2

Prezentujemy zestaw pytań wraz z odpowiedziami ARiMR, które mogą być pomocne dla wnioskodawców poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wizyta czeskich LGD

W piątek 7 października 2016 roku mieliśmy przyjemność gościć w Gospodarstwie agroturystycznym Celinka i zaprezentować działalność na rzecz produktu lokalnego prowadzoną przez OLGD. Prezentacja została przygotowana dla grupy 40 osób reprezentujących czeskie LGD, która przebywała z wizytą studyjną w sąsiedniej Lokalnej Grupie Działania Wrota Wielkopolski. 

Zachęcamy do udziału w programie Równać Szanse

Zachęcamy do udziału w konkursie, który trwa do 25 października, fundacje i stowarzyszenia, w tym OSP, a także domy kultury i biblioteki z miejscowości do 20 000 mieszkańców. W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Dzięki zdobytym w projekcie umiejętnościom młody człowiek z małej miejscowości nauczy się samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczane przez siebie cele, planować swoją przyszłość, wspólnie z innymi młodymi działać. 

Kampania promocyjna o naszej LGD w Głosie Wielkopolskim

W związku z zajęciem II miejsa w plebiscycie na najaktywniejszą LGD w Wielkopolsce, Głos Wielkopolski przygotował kampanię promocyjną o naszej LGD. 

Link do artykułu:

http://www.gloswielkopolski.pl/aktualnosci/a/jedna-z-najaktywniejszych-lokalnych-grup-dzialania,10714972/

 

55 koncert z cyklu PERŁY W KORONIE

 Serdecznie zapraszamy na 55 koncert z cyklu "Perły w koronie",  09 paździermika 2016r., w niedzielę,  o godzinie 18:00 . Jak zawsze w Klasztorze Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie  "Złote nuty" wydobędą dla Państwa: p.Łukasz Romanek (organy) i p.Wojciech Musiał (trąbka).

 

II miejsce w plebiscycie na Najaktywniejszą Lokalną Grupę Działania w Wielkopolsce

 Zdobywając II miejsce w Plebiscycie na Najaktywniejszą Lokalną Grupę Działania w Wielkopolsce otrzymaliśmy voucher na artykuły biurowe firmy TOMA o wartości 2000 zł oraz voucher na kampanię promocyjną na łamach „Głosu Wielkopolskiego” na kwotę 3690 zł.

Za nagrody dziękujemy fundatorom. Dziękujemy również wszystkim, którzy wsparli nas oddając swój głos na naszą LGD w plebiscycie.

Wręczenie nagród w Plebiscycie na Najaktywniejszą Lokalną Grupę Działania w Wielkopolsce

 W dniu 25 września 2016 roku podczas Targów Smaki Regionów wręczono nagrody w Plebiscycie na Najaktywniejszą Lokalną Grupę Działania w Wielkopolsce. Nagrody i dyplomy wręczył Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. W imieniu naszej LGD, która zdobyła zaszczytne drugie miejsce nagrody odebrała Prezes Stowarzyszenia Krystyna Sikora.

Pierwsze miejsce zajęło Stowarzyszenie Puszcza Notecka a trzecie miejsce Stowarzyszenie „Solna Dolina”. Jeszcze raz gratulujemy koleżankom i kolegom ze zwycięskich LGD i ogromnie się cieszymy, że mogliśmy znaleźć się w tak zaszczytnym gronie. 

Ogłoszenie nr 1/2016

 dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania

"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szkolenie

 W związku z planowanym naborem w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
(skierowanego do jednostek sektora samorządu terytorialnego),

Nowe formularze wniosków

 W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 3 września 2016 r.

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

[1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Stronę odwiedziło: 805852 osób.