Newsletter

E-mail
Zapisz Wypisz

52 koncert z cyklu PERŁY W KORONIE

Serdecznie zapraszamy na 52 koncert z cyklu "Perły w koronie",  22 listopada 2015r., na godzinę 18:00. Jak zawsze w Klasztorze Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie. - wstęp wolny

Narodowa Loteria Paragonowa

Zachęcamy do udziału w Narodowej Loterii Paragonowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów. Wszelkie informacje nt. zasad, nagród i losowania znajdują się na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl

Spotkanie konsultacyjne z wójtami, burmistrzami i starostą

W dniu 28.10.2015 w siedzibie OLGD odbyło się spotkanie konsultacyjne z wójtami, burmistrzami i starostą obszaru wdrażania LSR. Spotkanie stanowi kolejną metodę partycypacji stosowaną w procesie tworzenia LSR.

Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała zbiór błędów popełnianych przez wnioskodawców i beneficjentów w poprzednim okresie programowania. Zachęcamy do lektury broszury celem uniknięcia powielania błędów we wnioskach składanych w kolejnej perspektywie finansowej.

 

Broszura ARiMR - do pobrania 

Pytania i odpowiedzi MRiRW

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało zbiór pytań i odpowiedzi odnośnie konkursu na wybór lokalnych strategii rozwoju realizowanych w okresie 2014-2020. Dokument stanowi uszczegółowienien dokumentacji konkursowej i zapisów rozporządzenia.

 

 

Rozporządzenie w sprawie wdrażania strategii

 Osoby, które planują realizację projektów w ramach PROW 2014-2020 w konkursach ogłaszanych przez naszą LGD zachęcamy do lektury Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  

 Rozporządzenie reguluje między innymi kto może być wnioskodawcą, w jakim zakresie można realizować projekty, jakie są limity dofinansowania, zasady dystrybucji środków.   

  Rozporządzenie- plik do pobrania

 

Grupa fokusowa

W dniu 7.10.2015 r. w siedzibie OLGD odbyło się spotkanie grupy fokusowej, na które zaproszono po jednym przedstawicielu z każdej gminy – specjaliście ds. funduszy UE. Spotkanie grupy fokusowej stanowi jedną z partycypacyjnych metod konsultacji stosowanych w procesie tworzenia LSR z udziałem społeczności lokalnej. Głównym celem spotkania była analiza krytyczna wniosków wynikających z konsultacji społecznych w odniesieniu do potrzeb, analizy SWOT oraz celów.

 

Grupa fokusowa

W związku z pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 w dniu 7.10.2015 roku o godz. 13.00 w siedzibie Stowarzyszenia OLGD przy ul. Przemysłowej 27 w Ostrzeszowie (sala nr 27) odbędzie się spotkanie grupy fokusowej, w którym weźmie udział jeden zaproszony przedstawiciel z każdej gminy.

Spotkanie grupy fokusowej stanowi jedną z partycypacyjnych metod konsultacji stosowanych w procesie tworzenia LSR z udziałem społeczności lokalnej. Głównym celem spotkania będzie analiza krytyczna wniosków wynikających z konsultacji społecznych w odniesieniu do potrzeb, analizy SWOT oraz celów.

Konsultacje społeczne Czajków - 16.09.2015

Ostatnie konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 odbyły się 16 września 2015 roku w Urzędzie Gminy w Czajkowie. W konsultacjach wzięły udział 24 osoby. Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Pan Henryk Plichta. Konsultacje odwiedziła także ekipa filmowa z TV Proart z Ostrowa Wlkp., która nakręciła materiał zarówno o konsultacjach jak i inicjatywie LEADER w starej i nowej perspektywie finansowej.   

Konsultacje społeczne Kraszewice - 15.09.2015

15 września 2015 roku w Urzędzie Gminy w Kraszewicach odbyły się kolejne konsultacje społeczne.  Było to szóste z siedmiu zaplanowanych spotkań konsultacyjnych. W konsultacjach wzięło udział 17 osób.

[1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Stronę odwiedziło: 102373 osób.