Newsletter

E-mail
Zapisz Wypisz

Grupa fokusowa

W dniu 7.10.2015 r. w siedzibie OLGD odbyło się spotkanie grupy fokusowej, na które zaproszono po jednym przedstawicielu z każdej gminy – specjaliście ds. funduszy UE. Spotkanie grupy fokusowej stanowi jedną z partycypacyjnych metod konsultacji stosowanych w procesie tworzenia LSR z udziałem społeczności lokalnej. Głównym celem spotkania była analiza krytyczna wniosków wynikających z konsultacji społecznych w odniesieniu do potrzeb, analizy SWOT oraz celów.

 

Grupa fokusowa

W związku z pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 w dniu 7.10.2015 roku o godz. 13.00 w siedzibie Stowarzyszenia OLGD przy ul. Przemysłowej 27 w Ostrzeszowie (sala nr 27) odbędzie się spotkanie grupy fokusowej, w którym weźmie udział jeden zaproszony przedstawiciel z każdej gminy.

Spotkanie grupy fokusowej stanowi jedną z partycypacyjnych metod konsultacji stosowanych w procesie tworzenia LSR z udziałem społeczności lokalnej. Głównym celem spotkania będzie analiza krytyczna wniosków wynikających z konsultacji społecznych w odniesieniu do potrzeb, analizy SWOT oraz celów.

Konsultacje społeczne Czajków - 16.09.2015

Ostatnie konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 odbyły się 16 września 2015 roku w Urzędzie Gminy w Czajkowie. W konsultacjach wzięły udział 24 osoby. Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Pan Henryk Plichta. Konsultacje odwiedziła także ekipa filmowa z TV Proart z Ostrowa Wlkp., która nakręciła materiał zarówno o konsultacjach jak i inicjatywie LEADER w starej i nowej perspektywie finansowej.   

Konsultacje społeczne Kraszewice - 15.09.2015

15 września 2015 roku w Urzędzie Gminy w Kraszewicach odbyły się kolejne konsultacje społeczne.  Było to szóste z siedmiu zaplanowanych spotkań konsultacyjnych. W konsultacjach wzięło udział 17 osób.

Konsultacje społeczne Doruchów - 14.09.2015

 Kolejne konsultacje społeczne odbyły się 14 września 2015 roku w Urzędzie Gminy w Doruchowie. W konsultacjach wzięło udział 24 osób reprezentujących sektor publiczny, społeczny,  gospodarczy i mieszkańców. Podczas spotkania między innymi przeprowadzono analizę SWOT, podjęto próbę zdefiniowania grup defaworyzowanych oraz celów LSR.

Konsultacje społeczne Kobyla Góra - 10.09.2015

Kolejne konsultacje społeczne odbyły się 10 września 2015 roku w Gminie Kobyla Góra, charakteryzującej się największym potencjałem przyrodniczym w powiecie.  W konsultacjach wzięło udział 15 osób reprezentujących różne sektory. Podczas spotkania zdefiniowano problemy i potrzeby gminy, przeprowadzono analizę SWOT oraz zdefiniowano cele.

Konsultacje społeczne Mikstat - 9.09.2015

W środę 9 września 2015 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Mikstacie odbyły się trzecie z cyklu konsultacje społeczne. W konsultacjach wzięło udział 10 osób, głównie przedstawicieli seniorów.

Konsultacje społeczne Grabów nad Prosną - 8.09.2015

We wtorek  8 września 2015 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną odbyły się kolejne konsultacje społeczne. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób. Podczas spotkania podsumowano okres finansowania 2007-2013 oraz wprowadzono w nową perspektywę 2014-2020. Przeprowadzono także analizę SWOT i podjęto próbę zdefiniowania celów i grup defaworyzowanych.

 

Konsultacje społeczne Ostrzeszów - 7.09.2015

W dniu 7 września 2015 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie odbyło się pierwsze z siedmiu zaplanowanych spotkań konsultacyjnych. W spotkaniu wzięło udział 30 osób. Konsultacje społeczne poświęcone były w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR.

Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" zaprasza przedstawicieli gmin, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, przedsiębiorców, rolników i inne osoby chętne do pracy na rzecz rozwoju lokalnego na konsultacje społeczne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Podczas konsultacji będzie można zgłaszać pomysły na projekty do realizacji w nowej perspektywie finansowej UE. Konsultacje odbędą się zgodnie z załączonym harmonogramem

Harmonogram konsulatcji społecznych - do pobrania

W przypadku niemożności wzięcia udziału w konsultacjach prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety zawierającej pomysły na projekty na adres: olgd@olgd.org.pl do dnia 5.09.2015 roku

Ankieta dla potencjalnych wnioskodawców - do pobrania

[1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Stronę odwiedziło: 89688 osób.