Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 6

Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 11
Umowa Ramowa 2016-2022 wraz z obowiązującymi załącznikami - Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Umowa Ramowa 2016-2022 wraz z obowiązującymi załącznikami

 Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR OLGD z dnia 17.05.2016 r.

 

Aneks nr 1 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR OLGD z dnia 19.07.2016 r. :

-strona 1

-strona 2

- zaktualizowany zał. nr 1 do Umowy (LSR)

 

 

Aneks nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR OLGD z dnia 26.01.2017 r.

-strona 1

-strona 2

- zaktualizowany zał. nr 1 do Umowy (LSR)

 

Aneks nr 3 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR OLGD z dnia 09.06.2017 r.

 

 

Aneks nr 4 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR OLGD z dnia 13.09.2017 r.

-strona 1

-strona 2

- zakutalizowany zał. nr 1 do Umowy (LSR)

 

Aneks nr 5 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR OLGD z dnia 15.01.2018 r.

-strona 1

-strona 2

- zaktualizowany zał. nr 1 do Umowy (LSR)

 

Aneks nr 6 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR OLGD z dnia 28.06.2018 r.

- strona 1

- strona 2

- zaktualizowany zał. nr 1 do Umowy (LSR)

 
Stronę odwiedziło: 83506 osób.