Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 6

Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 11
Konsultacje społeczne - Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Konsultacje społeczne

 

 

Harmonogram konsultacji społecznych - do pobrania

Ankieta - badanie potrzeb projektowych - do pobrania

Konsultacje społeczne przeprowadzono we wszystkich siedmiu gminach naszego obszaru. Łącznie w konsultacjach wzięło udział 130 osób reprezentujących różne sektory. Podczas konsultacji między innymi podsumowano Oś IV Leader w ramach PROW 2007-2013, na potrzeby nowej strategii przeprowadzano analizę SWOT, definiowano cele oraz podejmowano próbę zdefiniowania grup defaworyzownych. Dziękujemy uczestnikom za liczny i aktywny udział.  

 Konsultacje społeczne organizowane są przez Stowarzyszenie OLGD w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stronę odwiedziło: 83596 osób.