Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 6

Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 11
Plan włączenia społeczności lokalnej - Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Plan włączenia społeczności lokalnej

Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" planuje przygotować Lokalną Strategię Rozwoju  na lata 2014-2020 w oparciu o zasady, reguły i metody planowania strategicznego zakładające uczestnictwo przedstawicieli społeczności lokalnej na każdym etapie tworzenia i realizacji dokumentu. Opierając się na doświadczeniach zdobytych przy budowie i realizacji LSR na lata 2007-2013 uważamy, że efektywna strategia musi być dokumentem partnerskim osadzonym w lokalnych realiach i wykorzystującym lokalny potencjał zarówno historyczny, kulturowy, przyrodniczy jak i osobowy.

 

Plan włączenia społeczności - do pobrania

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach  działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie Wsparcie przygotowawcze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Stronę odwiedziło: 81125 osób.