Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 6

Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 11
Ogloszenie o naborze wniosków MP I 2014 - Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Ogloszenie o naborze wniosków MP I 2014

 

 

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego

na wniosek

Lokalnej Grupy Działania:

Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”

 

– termin składania wniosków: od  16 maja do 30 maja 2014 roku
– limit dostępnych środków:  569 781,73
– minimalne wymagania: 40% maksymalnej liczby punktów

 

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze         

Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” ul. Przemysłowa 2763-500 Ostrzeszów w dniach od poniedziałku do piątku, w godz.: 07:00 – 15:00.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” i na stronie internetowej www.olgd.org.pla także na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl

 

Dodatkowo informacji udzielają:

Biuro OLGD – Izabela Cichoń, e-mail: iza.cichon@olgd.org.pl

                         Maria Maj, e-mail: maria.maj@olgd.org.pl

                         tel.: (62)5860320, tel./fax: (62)5058136

Dyrektor Biura OLGD – Anna Mądra, e-mail: anna.madra@olgd.org.pl , tel. 667777024

 

 ""

""

  Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi edytowalny

 

""  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

" Oświadczenie powiązanie de minimis

" Oświadczenie przetwarzanie danych osobowych

"" Formularz de minimis

"" Karta oceny zgodności operacji z LSR 

"" Kryteria wyboru operacji 

"" Wykaz dokumentów niezbednych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" w ramach działnia: Małe projekty 

"" Załącznik nr 1

"" Załącznik nr 2

"" Załącznik nr 3

Stronę odwiedziło: 83548 osób.