Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 6

Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 11
Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz działania Małe projekty - Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz działania Małe projekty

Informujemy, że w dniu 10.09.2014 roku podczas posiedzenia zatwierdzającego, Rada Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” dokonała wyboru operacji do dofinansowania.


Prezentujemy listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania zatwierdzone przez Radę SOLGD. Operacje zostały uporządkowane na liście malejąco według liczby punktów uzyskanych podczas oceny.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

  Lista operacji wybranych do dofinansowania

Lista operacji niewybranych do dofinansowania

 

Małe projekty

  Lista operacji wybranych do dofinansowania

  Lista operacji niewybranych do dofinansowania

Stronę odwiedziło: 83568 osób.