Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 6

Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 11
Nabór wniosków I 2013 - Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Nabór wniosków I 2013

 

Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Małe projekty

Informujemy, że w dniu 10.06.2013 roku podczas posiedzenia zatwierdzającego, Rada Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” rozpatrzyła odwołania od wnioskodawców i dokonała wyboru operacji do dofinansowania.


Prezentujemy listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania zatwierdzone przez Radę SOLGD. Operacje zostały uporządkowane na liście malejąco według liczby punktów uzyskanych podczas oceny. Lista operacji wybranych zawiera wnioski, które uzyskały najwyższą liczbę punktów oraz których łączna wartość dofinansowania nie przekracza limitu środków.

Odnowa i rozwój wsi

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Lista operacji niewybranych do dofinansowania

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Lista operacji niewybranych do dofinansowania

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Lista operacji niewybranych do dofinansowania

Małe projekty

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Lista operacji niewybranych do dofinansowania

 

Stronę odwiedziło: 83519 osób.