Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 6

Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 11
Nabór wyników I/2011 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Nabór wyników I/2011 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Informujemy, że w dniu 13.06.2011 roku podczas posiedzenia zatwierdzającego, Rada Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” dokonała wyboru operacji do dofinansowania w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Prezentujemy listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania zatwierdzone przez Radę SOLGD. Operacje zostały uporządkowane na liście malejąco według liczby punktów uzyskanych podczas oceny. Lista operacji wybranych zawiera wnioski, które uzyskały najwyższą liczbę punktów oraz spełniają minimalne wymagania w wysokości 40 % maksymalnej liczby punktów. Operacje, które zostały rekomendowane do dofinansowania, ale nie wystarczyło dla nich środków przeznaczonych na nabór zostały umieszczone pod czerwoną kreską.

 Lista operacji wybranych do dofinansowania

 Lista operacji niewybranych do dofinansowania

Stronę odwiedziło: 83508 osób.