Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 6

Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 11
Ogłoszenie o naborze - Małe projekty - Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Ogłoszenie o naborze - Małe projekty

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”  informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów 

– termin składania wniosków: 3 października 2011 roku - 31 października 2011 roku
– limit dostępnych środków: 218 242,59  złotych
– minimalne wymagania: 40% maksymalnej liczby punktów
 
Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze    
Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów w dniach od poniedziałku do piątku,w godz.: 07:00 – 15:00.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” i na stronie internetowej www.olgd.org.pla także na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:
http://www.umww.pl/urzad/departamenty/departament-programow-rozwoju-obszarow-wiejskich.html
 
 
Dodatkowo informacji udzielają:
Biuro OLGD – Izabela Kunc, e-mail: iza.kunc@olgd.org.pl
                         Maria Maj, e-mail: maria.maj@olgd.org.pl
                         tel.: (62)5860320, tel./fax: (62)5058136
Dyrektor Biura OLGD – Anna Mądra, e-mail: anna.madra@olgd.org.pl , tel. 667777024

\"\" Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi- edytowalny

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

\"\" Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi 

  Wniosek Beneficjenta o zaliczkę 

 Wniosek Beneficjenta o zaliczkę wersja edytowalna 

\"\\"\\"\"\"\"  Formy gwarancji 

\"\\"\\"\" \"\" Wzór gwarancji 

\"\"\"\\"\\"\" Wzór gwarancji wersja edytowalna 

\"\\"\\"\"\"\" Kryteria wyboru operacji 

\"\\"\\"\"\"\" Karta oceny zgodności operacji z LSR 

 \"\" Wykaz dokumentów niezbednych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" w ramach działnia: Małe projkety 

\"\\"\\"\"\"\" Załącznik nr 1

\"\" Załącznik nr 2

\"\\"\\"\"\"\" Załącznik nr 3

\"\" Załącznik nr 4

\"\" Rozporządzenie

\"\" Nowelizacja

\"\" Nowelizacja

 

 

Stronę odwiedziło: 83581 osób.