Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 6

Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 11
Nabór Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw IV/2010 - Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Nabór Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw IV/2010

 

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego
na wniosek
Lokalnej Grupy Działania (LGD):
Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”
 
informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:
 
1) operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 
– termin składania wniosków: 15 listopada 2010 - 10 grudnia 2010 roku
– limit dostępnych środków: 637 500 złotych
 
Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów, w dniach od poniedziałku do piątku,w godz.: 07:00 – 15:00.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są          w siedzibie i na stronie internetowej Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”: www.olgd.org.pl, a także:
-  na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): www.arimr.gov.pl, oraz w centrali i oddziale regionalnym ARiMR,
- w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i na stronie internetowej Programu: www.prow.umww.pl.
 
Dodatkowo informacji udzielają:
Biuro OLGD – Izabela Kunc, e-mail: iza.kunc@olgd.org.pl; tel.: (62)5860320;
tel./fax: (62)5058136
Księgowa OLGD - Katarzyna Wnuk, e-mail: kasia.wnuk@olgd.org.pl; tel.: 667777022
Dyrektor Biura OLGD – Anna Mądra, e-mail: anna.madra@olgd.org.pl; tel.: 667777024
 
  Formularz Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - wersja edytowalna
 
 Formularz Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
 
 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
 
  Ekonomiczny Plan Operacji
 
 Ekonomiczny Plan Operacji - wersja edytowalna
 
  Instrukcja wypełniania EPO
 
Oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością
 
 Oświadczenie właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością - wersja edytowalna
 
 Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis
 
 Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis - wersja edytowalna
 
 Wzór zapytania ofertowego
 
 Wzór zapytania ofertowego - wersja edytowalna
 
 Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy
 
Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy - wersja edytowalna
 
 Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gosp.
 
Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gosp. - wersja edytowalna
 
Kryteria wyboru operacji
 
  Wykaz dokumentów niezbednych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania"
 
 Załącznik nr 1
 
 Załącznik nr 2
 
 Załącznik nr 3

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008 nr 139, poz. 883)

 Nowelizacja 2009

 Nowelizacja 2010

 


 

Stronę odwiedziło: 83599 osób.