Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 6

Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 11
Ogłoszenie o naborze - Małe projekty III/2010 - Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Ogłoszenie o naborze - Małe projekty III/2010

 

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego
na wniosek
 
Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”
 
informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 –Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:
 
operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,
 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów
 
– termin składania wniosków: 20 września - 15 października 2010 roku
                 – limit dostępnych środków: 238 662 złotych
 
Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania, ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów,
w dniach od poniedziałku do piątku,w godz.: 7:00 – 15:00.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są
na stronie internetowej OLGD:
www.olgd.org.pl oraz w Biurze OLGD, a także
w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz na stronie internetowej Programu:
www.prow.umww.pl.
 
 
Dodatkowo informacji udzielają:
Biuro OLGD – Izabela Kunc, e-mail: iza.kunc@olgd.org.pl; tel.: (62)5860320;
tel./fax: (62)5058136
Księgowa OLGD - Katarzyna Wnuk, e-mail: kasia.wnuk@olgd.org.pl; tel.: 667777022
Dyrektor Biura OLGD – Anna Mądra, e-mail: anna.madra@olgd.org.pl; tel.: 667777024

\"\" Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

\"\" Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi wersja edytowalna

\"\" Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi 

\"\" Wniosek Beneficjenta o zaliczkę 

\"\" Wniosek Beneficjenta o zaliczkę wersja edytowalna 

\"\" Formy gwarancji 

\"\" Wzór gwarancji 

\"\" Wzór gwarancji wersja edytowalna 

\"\" Kryteria wyboru operacji 

\"\" Karta oceny zgodności operacji z LSR 

\"\" Wykaz dokumentów niezbednych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" w ramach działnia: Małe projkety 

\"\" Załącznik nr 1

 Załącznik nr 2

\"\" Załącznik nr 3

 Rozporządzenie

 Nowelizacja

 Nowelizacja

Stronę odwiedziło: 83585 osób.