Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 6

Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 11
Ogłoszenie o naborze wniosków - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Ogłoszenie o naborze wniosków - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego
na wniosek
Lokalnej Grupy Działania (LGD):
Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” w Ostrzeszowie

 

 

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego
na wniosek
 
Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”
 
informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 –Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:
 
·         operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
– termin składania wniosków: 17 maja – 15 czerwca 2010 r.
– limit dostępnych środków: 212 500 zł
 
Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania, ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów,
w dniach od poniedziałku do piątku,w godz.: 07:00 – 15:00.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej OLGD: www.olgd.org.pl oraz w Biurze OLGD, a takżena stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): www.arimr.gov.pl oraz w centrali i oddziale regionalnym ARiMR, a takżew siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl.
 
 
Dodatkowo informacji udzielają:
Biuro OLGD – Izabela Kunc, e-mail: iza.kunc@olgd.org.pl; tel.: (62)5860320;
tel./fax: (62)5058136
Księgowa OLGD - Katarzyna Wnuk, e-mail: kasia.wnuk@olgd.org.pl; tel.: 667777022
Dyrektor Biura OLGD – Anna Mądra, e-mail: anna.madra@olgd.org.pl; tel.: 667777024

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wersja edytowalna
 
 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
 
 Ekonomiczny plan operacji - załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
 
 Ekonomiczny plan operacji - załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wersja edytowalna
 
 Instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji - załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
 
 Oświadczenie współwłaściciela lub właściciela nieruchomości
 
 Oświadczenie współwłaściciela lub właściciela nieruchomości wersja edytowalna
 
  Oświadczenie Wnioskodawcy o przyznanie pomocy de minimis
 
  Oświadczenie Wnioskodawcy o przyznanie pomocy de minimis wersja edytowalna
 
 Zapytanie ofertowe
 
 Zapytanie ofertowe
 
 Wniosek o wyprzedzające finansowanie w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013
 
 Wniosek o wyprzedzające finansowanie w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013 wersja edytowalna

 Instrukcja do wnioseku o wyprzedzające finansowanie w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013

  Wykaz dokumnetów niezbednych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie OLGD

 Załącznik nr 1

 Załącznik nr 2

 Załącznik nr 3

 Kryteria wyboru operacji

 Karta oceny zgodnosci z LSR

 Rozporządzenie nowelizacja

 Rozporządzenie

Stronę odwiedziło: 81113 osób.