Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 6

Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 11
Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach działania Małe Projekty - Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Lista operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania w ramach działania Małe Projekty

Informujemy, że w dniu 21.12.2009 roku podczas posiedzenia zatwierdzającego, Rada Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” rozpatrzyła odwołania od wnioskodawców i dokonała wyboru operacji do dofinansowania. 

Rozpatrzenie odwołań od wnioskodawców polegało na ponownym rozpatrzeniu wniosków i ocenie według lokalnych kryteriów z uwzględnieniem treści odwołania.

 Prezentujemy listę operacji wybranych do dofinansowania oraz listę operacji niewybranych do dofinansowania zatwierdzone przez Radę SOLGD.
Operacje zostały uporządkowane na liście malejąco według liczby punktów uzyskanych podczas oceny. Lista operacji wybranych zawiera wnioski, które uzyskały najwyższą liczbę punktów oraz których łączna wartość dofinansowania nie przekracza limitu środków na aktualny nabór w wysokości 150 000 zł. Na liście operacji niewybranych znalazły się operacje, które z powodu wyczerpania limitu środków nie mogą zostać dofinansowane.

\"\" Lista operacji wybranych do dofinansowania

\"\" Lista operacji niewybranych do dofinansowania

 

 
Stronę odwiedziło: 83598 osób.