Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 6

Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 11
Listy operacji w ramach naboru nr 8/2018/G, 9/2018/G - Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Listy operacji w ramach naboru nr 8/2018/G, 9/2018/G

Informujemy, że w dniu 17.10.2018 roku podczas posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” nr 9/2018 dokonano oceny 13 wniosków i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naboru 8/2018/G oraz 9/2018/G

 Zakres nr 8/2018/G Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków

Lista operacji niewybranych


Zakres nr 9/2018/G Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków

Lista operacji niewybranych

 

Data publikacji: 17.10.2018 r.


Protokół z posiedzenia Rady z dnia 17.10.2018 r. 

Data publikacji protokołu 19.10.2018 r. 

 

Stronę odwiedziło: 83578 osób.