Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 6

Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 11
Listy operacji w ramach naboru nr 4/2017/G, 5/2017/G, 6/2017/G,7/2017/G - Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Listy operacji w ramach naboru nr 4/2017/G, 5/2017/G, 6/2017/G,7/2017/G

 Zakres nr 4/2017/G Wzmocnienie kapitału społecznego z uwzględnieniem grup defaworyzowanych

 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

 Lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków

  Lista operacji niewybranych

 Zakres nr 5/2017/G Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

 Lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków

  Lista operacji niewybranych

 Zakres nr 6/2017/G Zachowanie dziedzictwa lokalnego

 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

 Lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków

  Lista operacji niewybranych

   Zakres nr 7/2017/G Promowanie obszaru objętego LSR

 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR

 Lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków

  Lista operacji niewybranych

 Protokół z posiedzenia Rady

  Data publikacji: 3.11.2017 r.

Stronę odwiedziło: 83562 osób.