Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 6

Notice: Undefined index: lang in /home/klient.dhosting.pl/kallosz/olgd.org.pl/public_html/core/lang.php on line 11
Deklaracja członkowska - Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

Deklaracja członkowska

   Deklaracja do pobrania

DEKLARACJA

wstąpienia do

Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania”

na członka zwyczajnego / wspierającego /honorowego

( niepotrzebne skreślić)

 

 

Nazwa/ Imię i nazwisko .......................................................................................

 

................................................................................................................................

adres .........................................................................................................................

zarejestrowana ...........................................................................................................

pod numerem...............................................................................................................

reprezentowana przez ................................................................................................

stanowisko .................................................................................................................

kontakt:.......................................................................................................................

( telefon, mail)

Reprezentuje sektor ( zaznacz X w odpowiedniej kratce)

 sektor społeczny       sektor publiczny        sektor gospodarczy      sektor mieszkańców

Po zapoznaniu się ze Statutem Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” deklaruję przystąpienie do Stowarzyszenia na członka i zobowiązuję się do przestrzegania określonych w tym dokumencie zasad.

 

....................................................................

(własnoręczny podpis)

 

 

Ostrzeszów, dnia ...................................20......roku

Stronę odwiedziło: 83536 osób.